Zveme Vás na

OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD

který se bude konat

19. června 2021

 

Závody proběhnou za dodržení aktuálních vládou ustanovených hygienických opatření. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny a hygienická opatření stanovená pořadatelem.

 

 

PROPOZICE PŘIHLÁŠKA

 

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ

Kategori ZVV1

Poř. Psovod Pes Plemeno KK/ZKO Startovné
1 Srba Lubomír Chasan Warpeco NO Veřovice  
2 Kopečný Radim Inetta z Duhového lesa NO Veřovice  
3 Basista Jiří Dabra NO Šenov zaplaceno
4 Koptíková Jana Duchess NELL' s D.A. BOM SKP-Ostrava zaplaceno

Kategori ZVV2

Poř. Psovod Pes Plemeno KK/ZKO Startovné
           
           
           

Obranářský speciál na ringo

Poř. Psovod Pes Plemeno KK/ZKO Startovné
1 Chytil Jakub Lucius BOM Hlučín Rovniny zaplaceno
2 Prejda Lumír Kazan BOM Dolní Benešov zaplaceno
3 Filák Zdeněk Kenny NO SKP F-M  a ZKO Verušičky zaplaceno
4 Koptíková Jana Ares F1   SKP-Ostrava zaplaceno 

 

PROPOZICEZákladní kynologická organizace č. 663

Veřovice

pořádá

OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD

Kynologické cvičiště ve Veřovicích

19. června 2021

 

Organizační výbor

Ředitel závodu a hlavní pořadatel: Pavel Škarpa

Technický vedoucí: Jiří Sopúch

 

Rozhodčí

Jaroslav Toman

Věra Hrušková

 

Figuranti

Martin Žáček

Šimon Veselka

 

Program závodu

700 – 745 Prezence a veterinární prohlídka

800 Slavnostní zahájení

815 Start prvního závodníka

cca 1630 Vyhlášení vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí závod zkrátit nebo přesunout.

 

Důležité informace

Startovné: 300 Kč za jednu kategorii, další kategorie se stejným psem +100 Kč; další pes 200 Kč. V ceně startovného je zahrnut oběd.

 

Startovné zasílejte na účet: 257043575/0300

· VS – datum narození psovoda ve tvaru DDMMRRRR

(např. 11. 05. 1984 bude jako variabilní symbol 11051984)

· SS – 0003

· Zpráva pro příjemce Jméno psovoda (např Jiří Mol) a závody

 

Závody proběhnou za dodržení aktuálních vládou ustanovených hygienických opatření. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny a hygienická opatření stanovená pořadatelem.

 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte poštou:

Anna Šťastná

Veřovice 660

Veřovice 742 73

 

nebo na e-mail:

kkverovice@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2021 až do středy 16.6. přijímáme další závodníky

 

Podmínky účasti

1. Výstroj psa musí odpovídat směrnicím zkušebního řádu a rozsahu soutěže.

2. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.

3. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem (před vstupem na cvičiště) a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.

4. Každý účastník musí při prezentaci odevzdat očkovací průkaz s povinným očkováním a výkonnostní knížku.

5. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).

6. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém zacházení se psy.

 

Soutěžní kategorie

Pořadí jednotlivých disciplín stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

A) ZVV1 dle NZŘ (poslušnost, obrana)

B) ZVV2 dle NZŘ (poslušnost, obrana)

C) obranářský speciál na ringo

 

 

Kategorie A a B

V kategoriích A a B v části obran bude u cviku odhalení pomocníka zmenšený prostor pro

vyhledávání.

 

Kategorie C - obranářský speciál na ringo (celkem 200 bodů):

1. Přepad při pochůzce (30b zadržení, 10b pouštění)

Psovod se psem prochází lesní pěšinou, postupuje vymezenou osou a přitom bude přepaden. Pes musí okamžitě útok odrazit. Psovod po útoku figuranta pouští vodítko!

2. Protiútok s výstřelem a překážkou (30b zadržení, 10b pouštění)

Zadržení figuranta asi na 50 m, pes musí pachatele zadržet ve vymezeném prostoru, do určené vzdálenosti, jinak není možno psovi započítat body. Před zákusem figurant vystřelí z pistole a převrátí před psa dřevěnou lavici.

3. Hladké zadržení s odhozením předmětu a překážkou (30b zadržení, 10b pouštění)

Zadržení figuranta asi na 30 m, pes musí pachatele zadržet ve vymezeném prostoru, do určené vzdálenosti, jinak není možno psovi započítat body. Před zákusem figurant odhazuje předmět. V cestě mezi figurantem a psovodem leží na zemi překážka (tunel), která je položená příčně.

4. Zadržení skrz překážku (30b zadržení, 10b pouštění)

Figurant na sebe upozorní a schová se za překážku z pet-lahví a plechovek. Pes musí figuranta zadržet skrz překážku.

5. Likvidace výtržnosti v místnosti (40b)

Psovod vejde do prostoru, ve kterém lidé tropí výtržnost, aby tam obnovil pořádek. Po jeho napomenutí se všichni uklidní, avšak jeden z nich (figurant) psovoda napadne. Pes musí ihned útok odrazit zákusem. Psovod po útoku figuranta pouští vodítko! Pouštění se zde nehodnotí.

Změna vyhrazena.

 

Závodníci přihlášení v kategorii A nebo B se mohou současně přihlásit i do kategorie C

(neplatí pro kombinaci kategorie A a B).

 

Hodnocení závodu

Tři nejlepší psovodi v každé kategorii obdrží pohár. Každý závodník obdrží věcné ceny a diplom.

O celkovém pořadí při rovnosti bodů rozhoduje:

V kategorii A:

1. obrana 2. poslušnost 3. los

V kategorii B:

1. obrana 2. poslušnost 3. los

V kategorii C:

1. zadržení skrz překážku 2. likvidace výtržnosti v místnosti 3. los

 

Protesty

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30-ti minut po výkonu disciplíny při složení

kauce 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

Kontakt

Český kynologický svaz, základní kynolog. Organizace č. 663

Kynologický klub Veřovice

742 73 Veřovice

okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

 

předseda klubu:

Pavel Škarpa

Veřovice 329

742 73 Veřovice

tel.: +420 734 506 412

e-mail: kkverovice@seznam.cz

www.kkverovice.websnadno.cz

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje

organizační výbor soutěže.


 

© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.