Zveme Vás na

VELIKONOČNÍ

OBRANÁŘSKÝ

ZÁVOD

který se bude konat

1. dubna 2023

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ ZDE

 

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE ZDE

případně vyplněním přihlášky a jejím zasláním na email kkverovice@seznam.cz

 

Po úhradě startovného Vám na email uvedený v přihlášce potvrdíme přijetí vaší přihlášky


INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU v kategorii Obrana dle ZVV1 a SPR1
V neděli 26.3. od 9 hodin je možnost přijít si vyzkoušet obrany na figuranta Martina Žáčka, který bude zároveň figurovat i naše závody

 


SPONZOŘI ZÁVODU

Obec Veřovice

Pavel Škarpa – malířství a natěračství, Veřovice

Stanislav Geryk, Veřovice

Krmivo Bardog – Josef Bartošík

Krmivo Fitmin

Lubomír Srba, Kopřivnice

Michal Vaculín – Michalovo pekařství, Veřovice

Milošek Pítr, Veřovice

Vlasta Straková a Martin Vlček, Veřovice

Poháry Bauer s.r.o.

Pavel Matúš, Veřovice

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


PROPOZICE


Základní kynologická organizace č. 663

Veřovice

pořádá

VELIKONOČNÍ OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD

 

1. dubna 2023 

 

Organizační výbor

Ředitel závodu a hlavní pořadatel:   Lukáš Holák

Technický vedoucí:                            Jiří Sopúch

 

Rozhodčí

Vladimír Košťál

Jaroslav Toman

 

Figuranti

Martin Žáček

Šimon Veselka

 

Program závodu

700 – 745                Prezence a veterinární prohlídka

800                        Slavnostní zahájení

815                        Start prvního závodníka

cca 16:30                Vyhlášení vítězů

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí závod zkrátit nebo přesunout.

 

Důležité informace

Startovné: Dospělí 300,-Kč/mládež do 18 let 150,-Kč. Další kategorie se stejným psem +100,-Kč/mládež do 18 let 50,-Kč; další pes +200,-Kč/mládež do 18 let 100,-Kč.

Stravování: V ceně startovného je zahrnut oběd.

 

Startovné zasílejte na účet: 257043575/0300

  • VS – datum narození psovoda ve tvaru DDMMRRRR

(např. 11. 05. 1984 bude jako variabilní symbol 11051984)

  • SS – 0003
  • Zpráva pro příjemce Jméno psovoda (např Jiří Mol)

 

Závody proběhnou za dodržení aktuálních vládou ustanovených hygienických opatření. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny a hygienická opatření stanovená pořadatelem.

 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte elektronickou formou - kliknout na odkaz, vyplnit a zmáčknout tlačítko,, odeslat“: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQi2WDhD7HJcYMgZLlCjurOy5nVrCraaFGkFan0_14kuhGg/viewform

 

Případně vyplněním textového dokumentu a zasláním na email: kkverovice@seznam.cz

Přihlášky považujeme za přijaté až po úhradě startovného. Uzávěrka přihlášek je 29.3.2023

 

 

Podmínky účasti

  1. Výstroj psa musí odpovídat směrnicím zkušebního řádu a rozsahu soutěže. Psi soutěžící v kategorii E, mohou na sobě mít při provádění jednotlivých disciplín postroj.
  2. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
  3. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem (před vstupem na cvičiště) a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
  4. Každý účastník musí při prezenci odevzdat očkovací průkaz s povinným očkováním a výkonnostní knížku.
  5. Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU.
  6. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).
  7. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém zacházení se psy.

 

Soutěžní disciplíny

Pořadí jednotlivých disciplín stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

A) ZZO (bez speciálních cviků) dle NZŘ

B) ZZO 1 dle NZŘ

C) Obrana podle ZVV1; dle NZŘ

D) SPr1 dle MZŘ IGP

E) Ringo speciál

 

Kategorie E – Ringo speciál (celkem 200 bodů):

1.Přepad při pochůzce (2 figuranti)

Psovod prochází předem určenou trasou a bude zastaven prvním figurantem, ale zaútočí na něj druhý figurant, který vyskočí z lesa do zad psovoda.

(30b zadržení, 10b pouštění)

 

2.Hladké zadržení (200 m) (130 m)

Psovod bude na výchozí pozici, figurant se objeví na horizontu a na znamení vypustí psovod psa.

(30b zadržení, 10b pouštění)

 

3.Zadržení po překonání překážky

Psovod půjde po vyznačeném úseku, po cestě musí pes překonat lávku z palet, figurant bude schovaný, když se psovod se psem přiblíží, figurant se rozběhne a po výstřelu pes zadrží figuranta.

(30b zadržení, 10b pouštění)

 

4.Protiútok na psa s výstřelem

Psovod bude na výchozí pozici, figurant vyběhne a proběhne klecí z pet-lahví a vystřelí, pes musí odrazit protiútok. Mezi figurantem a psovodem bude ještě menší překážka na přeskok, figurant ověří psa po zákusu průchodem klecí z petek.

(30b zadržení, 10b pouštění)

 

5.Likvidace výtržnosti (2 figuranti)

Psovod přichází z lesní cesty, po překonání mostu bude první figurant mezi lidmi, druhý vychází z klubovny (hlučný), ale napadení provede figurant, který je v davu.

(30b zadržení, 10b pouštění) 

Změna vyhrazena.

 

Závodníci přihlášení v kategorii A - D se mohou současně přihlásit i do kategorie E. Maximální počet startujících závodníků je 30. V případě překročení limitu závodníků budou upřednostňovány dříve zaslané přihlášky. Minimální počet pro otevření kategorie jsou čtyři závodníci.

V rámci plnění jednotlivých disciplín v kategorii A a B budou nachystány úkoly i pro psovody. Plnění těchto úkolů bude hodnoceno zvlášť.

V kategorii E budou figuranti v převlecích.

Pořadatel si vyhrazuje právo individuálního posouzení psa.

 

Hodnocení závodu

Každý závodník obdrží diplom a věcné dary. Tři nejlepší psovodi v každé kategorii obdrží pohár. Samostatně bude vyhodnocen nejrychlejší pes pro disciplínu č. 2 – hladké zadržení v kategorii Ringo speciál.

 

O celkovém pořadí při rovnosti bodů rozhoduje:

V kategorii A:

1. aport          2. sedni-lehni-vstaň      3. los

V kategorii B:

1. aport         2. sedni-lehni                3. los

V kategorii C:

1. útok na psa                         2. přepadení při výslechu                  3. los

V kategorii D:

1. útok na psa z pohybu         2. obrana psa při hlídání                    3. los

V kategorii E:

1. likvidace výtržnosti           2. zadržení po překonání překážky    3. los

 

Protesty

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30-ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

Kontakt

Český kynologický svaz, základní kynolog. Organizace č. 663

Kynologický klub Veřovice

742 73 Veřovice

okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

 

jednatelka klubu:                                               

Anna Šťastná

Veřovice 660

742 73 Veřovice

tel.: +420 739 758 730

e-mail: kkverovice@seznam.cz

web: www.kkverovice.websnadno.cz

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor soutěže.

 

© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.