ZKOUŠKY dle NZŘ/MZŘ

Zkoušky proběhnou v pátek 28. řijna 2022 na kynologickém cvičišti ve Veřovicích

Rozhodčí: bude upřesněno

Zájemci o zkoušku se mohou přihlásit nejpozději do 23.10.2022! vyplněním a zasláním přihlášky na email kkverovice@seznam.cz a úhradou poplatku za zkoušky.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

POPLATEK ZA ZKOUŠKY je nutné uhradit předem, buď hotově nebo na účet (číslo účtu je uvedeno v přihlášce):

Členové ZKO Veřovice - 300,-Kč

Nečlenové - 400,-Kč

Povinností každého účastníka zkoušky je seznámit se s ustanovením zkušebního řádu, podrobit se přezkoušení výcvikáři ZKO Veřovice a uhradit poplatek za zkoušky.

 

Základní podmínky účasti na zkouškách dle NZŘ/MZŘ:


Každý psovod je povinnen seznámit se se zkušebním řádem!

Zkoušek se mohou zúčastnit psovodi:
a) občané ČR - členové organizací a svazů začleněných do ČMKU
b) občané jiných států - členové zahraničních organizací, začleněných do FCI.
Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení.

V situaci, kdy má psovod odeslaný PP a VP na Plemennou knihu – měl by doložit potvrzení o odeslání a „Potvrzení o vykonané zkoušce“ nižšího stupně (v případě, že toto je podmínkou u skládané zkoušky). V tomto případě lze akceptovat kopii PP.

V případě, že pes byl původně otetován a pro nečitelnost čísla, či jiné důvody byl přečipován, musí být tato skutečnost průkazně ověřena pracovištěm plemenné knihy.

V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2 psy.

Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.

Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně a že tuto skutečnost sdělí dopředu pořadateli zkoušek.

Nošení kožených a jiných obojků je zakázáno. Povolen je pouze hladký řetízkový obojek.

Psi bez prokázaného původu (BPP) se mohou zkoušek účasnit, je za předpokladu, že pes je zaregistrován plemennou knihou ČKS. Registrovat je možné pouze očipované jedince. Český kynologický svaz provádí registraci psů BPP, kterým vystavuje registrační a výkonnostní průkaz na základě vyplněné žádosti. Více informací na webových stránkách ČKS.

 

Zkušební řády:


Aktuální znění zkušebních řádu NZŘ a MZŘ naleznete na webových stránkách ČKS

© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.