PROPOZICE KE STAŽENÍ

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM PŘES GOOGLE FORMULÁŘ ZDE

 

AKTUÁLNĚ UVÍTÁME DALŠÍ ZÁVODNÍKY DO KATEGORIE ZVV1

 

 

SPONZOŘI ZÁVODU

 

Obec Veřovice

Pavel Škarpa, Veřovice

Stanislav Geryk, Veřovice

Krmivo Bardog - Josef Bartošík

Krmivo Fitmin

Lubomír Srba, Kopřivnice

Michal Vaculín – Michalovo pekařství, Veřovice

Poháry Bauer s.r.o.

Vlasta Straková a Martin Vlček, Veřovice

CAMPERVANS solutions s.r.o.

 

 

 

 

 

PROPOZICE


Základní kynologická organizace č. 663

Veřovice

pořádá

32. ročník

ZÁVODU O CENU VEŘOVIC

24. ročník

MEMORIÁLU KARLA ŠKARPY

 

Kynologické cvičiště ve Veřovicích

 14. října 2023


Organizační výbor

Ředitel závodu a hlavní pořadatel:   Pavel Škarpa

Technický vedoucí:                            Lukáš Holák

 

Rozhodčí

Jiří Radovesnický

Jaroslav Toman

 

Figuranti

Martin Žáček

 

Program závodu

700 – 745              Prezence a veterinární prohlídka

800                        Slavnostní zahájení

815                        Start prvního závodníka

cca 16:30        Vyhlášení vítězů

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí závod zkrátit nebo přesunout.

 

Důležité informace

Startovné: Dospělí 350,-Kč/mládež do 18 let 200,-Kč. Další pes + 200,-Kč/mládež do 18 let 100,-Kč.

Stravování: V ceně startovného je zahrnut oběd.

 

Startovné zasílejte na účet: 257043575/0300

 • VS – datum narození psovoda ve tvaru DDMMRRRR

(např. 11. 05. 1984 bude jako variabilní symbol 11051984)

 • SS – 0004
 • Zpráva pro příjemce Jméno psovoda (např Jiří Mol)

 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte elektronickou formou - kliknout na odkaz, vyplnit a zmáčknout tlačítko ,,odeslat“: https://docs.google.com/forms/d/1WcYzo-LOcVkn7VCYo113nT-rYWh2EIhgCzqwgl24iRQ/edit?pli=1

 

Případně vyplněním textového dokumentu a zasláním na email: kkverovice@seznam.cz

 

Přihlášky považujeme za přijaté až po úhradě startovného. Uzávěrka přihlášek je 8.10.2023

 

Podmínky účasti

 1. Výstroj psa musí odpovídat směrnicím zkušebního řádu a rozsahu soutěže.
 2. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 3. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem (před vstupem na cvičiště) a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
 4. Každý účastník musí při prezenci odevzdat očkovací průkaz s povinným očkováním a výkonnostní knížku.
 5. Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU.
 6. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu, a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).
 7. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém zacházení se psy.
 8. Závody proběhnou za dodržení aktuálních vládou ustanovených hygienických opatření. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny a hygienická opatření stanovená pořadatelem.

 

Soutěžní disciplíny

Pořadí jednotlivých disciplín stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

 

A) ZZO dle NZŘ (bez speciálních cviků)

B) ZZO 1 dle NZŘ

C) ZVV1 dle NZŘ (stopa, poslušnost, obrana)

D) FPR2 dle MZŘ IGP

 

Maximální počet startujících závodníků je 30. Minimální počet pro otevření kategorie jsou tři závodníci. Při naplnění maximální kapacity mají přednost závodníci, kteří poslali přihlášku a zároveň uhradili startovné.

Pořadatel si vyhrazuje právo individuálního posouzení psa.

 

Hodnocení závodu

Každý závodník obdrží diplom a věcné dary. Tři nejlepší psovodi v každé kategorii obdrží pohár. Přichystány jsou také ceny za nejlepší stopu, poslušnost a obranu v kategorii C.

 

O celkovém pořadí při rovnosti bodů rozhoduje:

V kategorii A:

1. aport           2. sedni-lehni              3. los

V kategorii B:

1. aport          2. sedni-lehni-vstaň      3. los

V kategorii C:

1. obrana         2. poslušnost              3. los

V kategorii D:

1. sledování stopy      2. předměty    3. los

 

Protesty

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30-ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

Kontakt

Český kynologický svaz, základní kynolog. organizace č. 663

Kynologický klub Veřovice

742 73 Veřovice

okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

 

předseda klubu:                                             jednatelka klubu:

Pavel Škarpa                                                    Anna Šťastná

Veřovice 329                                                    Veřovice 660

742 73 Veřovice                                               742 73 Veřovice

tel.: +420 734 506 412                                    tel.: +420 739 758 730

 

e-mail: kkverovice@seznam.cz

www.kkverovice.websnadno.cz

 

Kudy k nám:

Kynologické cvičiště Veřovice nemá číslo popisné ani číslo evidenční. Doporučujeme si nastavit do navigace GPS odbočky z hlavní cesty nebo adresu posledního domu, jinak Vás navigace bude navádět z opačné strany!

 

Odbočka z hlavní cesty: 49°32'20.292"N, 18°6'10.252"E

Adresa posledního domu: Veřovice 595, 74273

Cvičák: 49°32'3.415"N, 18°6'21.225"E

 

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor soutěže.

© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.