ČLENSTVÍ


Nové členy vítáme celoročně, jak ke sportovní práci, tak pro rekreaci a pro radost.

První návštěvu je nutné předem domluvit telefonicky na tel. č. 732 424 992 (paní Pavla Besedová). Případné dotazy zodpovíme i prostřednictvím mailu kkverovice@seznam.cz. Členský příspěvek je nutné uhradit předem, následně se Vám budeme věnovat.

Pro platné členství je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit členský poplatek. Podepsané přihlášky posílejte nascenované na email kkverovice@seznam.cz, případně předejte na cvičišti výcvikářům.

Přihláška ke stažení zde:

formát doc formát pdf
 
Po odevzdání vyplněné přihlášky a úhradě poplatku se můžete plně zapojit do činnosti klubu, které vyplývají z práv a povinností uvedených v provozním řádu (viz. níže).
 
 
ČLENSKÝ POPLATEK:
 
Členský poplatek se skládá z členského příspěvku a zálohy na brigádu. Zálohu na brigádu platí člen v prvním roce členství. Pokud odpracuje stanovený počet brigádnických hodin, převádí se mu záloha do dalšího roku a příští rok platí pouze členský příspěvek. Pokud neodpracuje stanovený počet brigádnických hodin, propadá záloha klubu a na další rok musí zaplatit zálohu znovu.
 
Členský poplatek je možné uhradit vždy do konce roku - tj. do 31.12 na další rok!

Členský poplatek můžete zaplatit hotově nebo převodem na účet. Číslo účtu: 257043575/0300

- VS - datum narození ve tvaru DDMMRRRR (např. 11.5.1984 bude jako variabilní symbol 11051984)

- SS - 0001

- Zpráva pro příjemce: Jméno psovoda

 
Výše poplatku:
  Členský příspěvek Záloha na brigádu Celkem
dospělí od 18 let 1000,-Kč 1000,-Kč 2000,-Kč
mládež do 18 let 500,-Kč 500,-Kč 1000,-Kč

Členové přihlášení od 1. října již nehradí do konce roku členský příspěvek v celé výši, ale poplatek ve výši 400 Kč + zálohu na brigádu (záloha se automaticky převádí do dalšího roku). Na další rok pak hradí už jen členský příspěvek.

Členové přihlášení od 1. prosince hradí členský poplatek v celé výši už na další rok.

V případě nejasností ohledně výše členského poplatku nás vždy předem kontaktujte na email kkverovice@seznam.cz!!!
 

 
PROVOZNÍ ŘÁD ZKO VEŘOVICE
 
Práva členů:
1. Podílet se na všech činnostech klubu.

2. Být informován o činnosti a hospodaření klubu.
3. Používat ve výcviku pomůcek, jež jsou majetkem klubu.
4. Účastnit se zkoušek a závodů.
5. Volit a být volen do orgánů klubu (starší 18 let).
6. Projevit svůj vlastní názor a zkušenosti.
 
Povinnosti členů:
1. V určeném termínu zaplatit členské příspěvky a zálohu na brigádu (vždy do 31.12. na další rok).
2. Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin, tj. 10 hodin ročně od 18 let, mládež do 18 let 5h ročně. Do brigádnických hodin se mimo jiné započítává:
- příprava a pomoc na závodech a zkouškách,
- práce výcvikářů a figurantů,
- údržba a úklid klubovny a prostorů kynologického cvičiště.
3. Výcvikáři, figuranti a členové výboru jsou osvobozeni od poplatku za brigádu.
4. Docházet na členské schůze a plnit pokyny členů výborů.
5. Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokyny vedoucího výcviku.
6. Venčit psa mimo cvičiště a v případě znečištění, výkaly odstranit na určené místo.
7. Psa uvazovat za potokem, popř. odkládat do kotce. Je zakázáno uvazovat psa k překážkám a k zábradlí.
8. Mít psa řádně naočkovaného.
9. Nosit sebou výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, stopovací šňůru, pamlsky).
10. Udržovat pořádek ve všech prostorách cvičiště – v klubovně, v nářaďovně, v kuchyni a okolí.
11. Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
12. Každý člen se při výcviku ke svému psovi chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho ani ho neúměrně netrestá.
13. Při vstupu na cvičiště má každý pes psa upoutaného na vodítku a v případě že je pes agresivní má nasazený náhubek.
14. Jestliže se chce psovod zúčastnit výcviku s háravou fenou, domluví se předem se svým výcvikářem.
15. Výcvikové pomůcky se ukládají po skončení výcviku zpět na určené místo a překážky se vracejí do původního stavu.
© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.