SPORTOVNÍ VÝCVIK


Tradiční sportovní kynologie, neboli služební kynologie není určena jen pro služební plemena, ale pro všechny, kteří v ní naleznou zalíbení. Necvičíme jen inviduálně, ale také se věnujeme socializaci a tak se u nás můžete setkat i s tréninky, kdy budete se svým pejskem cvičit ve skupinkách s jinými psy.

Psovod se učí ovládat psa v extrémních situacích, postupným nácvikem získává svého psa pod dokonalou kontrolu. Sportovní výcvik je tedy založen zejména na ovladatelnosti a poslušnosti psa.

 

POSLUŠNOST

Psi se u nás postupně naučí základní poslušnosti (přivolání, chůze u nohy, obraty, sedni, lehni, vstaň, odložení, aport apod.). Součástí cviků jsou také překážky pro sportovní kynologii (kladina, áčko, skoková překážka).

S pejskem cvičíme nejprve formou hry, kdy se učí především sám psovod pracovat se svým psem a dále postupně stěžuje své požadavky. Výcvik je založen na motivaci – používáme buď pamlsky, nebo hračky, ale také je možná kombinace obojího. Při poslušnosti je však ze všeho nejdůležitější kontakt mezi psovodem a jeho psem. Pokud nemá pes ve svém majiteli důvěru, nemůže nikdy spolehlivě pracovat.

Setkáte se u nás s inviduálním přístupem, kdy se každému věnujeme zvlášť, abychom mohli lépe definovat problém. Věnujeme se, ale  také skupinové poslušnosti. Zde se pejsek naučí ovladatelnosti mezi ostatními psi (protichody, chůze v kruhu, různé speciální cviky jako slalom mezi psy apod.).

 

 

OBRANY

Nedílnou součástí výcviku je obrana. Sportovní výcvik obran je založen především na snaze psa, získávat kořist – v tomto případě se jedná o klasický výcvikový rukáv, který má figurant na ruce. V žádném případě se zde nerozvíjí a nepodporuje zloba vůči člověku.

Při nácviku obran pes musí figuranta najít v úkrytu, ale nesmí ho nijak obtěžovat, pouze hlásí psovodovi jeho označení štěkáním. Stejně tak pes smí figuranta zadržet většinou pouze na povel psovoda, stejně tak musí rukáv na povel psovoda pustit, zařadit se k noze psovoda apod.

 

 

STOPY

Stopování je pro psa zcela přirozená věc. Pes sleduje pomocí skvěle vyvinutého čichu v určeném prostoru pach člověka (v začátcích se jedná o pach majitele – stopa vlastní). Pes musí nalézt předměty, které se nacházejí právě na stopě a označit je (nejčastěji zalehnutím).

Nejprve se začíná rovinkami a postupně se zvyšuje nejen stáří stopy, ale také její obtížnost – stopa není již rovná, ale je rozčleněna lomy na několik úseků.

Poradíme Vám, jak s nácvikem stopy začít a jak dále pokračovat.

 

 

Co sebou na výcvik?

  • pamlsky (granule nejsou vhodné)
  • hračky (balónek na šňůrce, tenisák, uzel, pešek, pískací hračka)
  • vhodný obojek (pro začátek je jedno zda kožený, kovový nebo nilonový, v žádném případě NE tzv. ostnáč)
  • vhodné pevné, raději kratší vodítko (na čem si pejska na cvičák přivedete záleží na Vás, ale pro samotný výcvik nelze používat svinovací vodítko)
  • co je ze všeho nejdůležitější - špatnou náladu nechte raději doma, protože všechny Vaše emoce přenášíte na samotného pejskacheeky
 
Výcvikáři pro sportovní výcvik psů:
Pavel Škarpa
Anna Šťastná
Lukáš Holák
Lubomír Srba
 
 
Absolventi figurantských zkoušek II. třídy:
Pavel Škarpa
Jan Svoboda
Lukáš Holák
Radim Kopečný
 
Absolventi figurantských zkoušek I. třídy:
Martin Žáček
 
Absolventi zkoušek pro sportovní výcvik psů:
Pavel Škarpa
Květoslava Valušová - Gillarová
Lenka Sýkorová
Petra Nováková
Anna Šťastná
Martin Jurečka
Martin Žáček
Lukáš Holák
Martina Janečková
© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.