VYSTOUPENÍ


Vystoupení Den dětí Mořkov - 5.6.2022

V neděli 6. června jsme vystoupili na Dnu dětí na fotbalovém hřišti v obci Mořkov. Předvedli jsme krátkou ukázku poslušnosti a tradičně obrany, které jako obvykle zklidily veliký obdiv. Nechyběla však ani ukázka netradičních dovedností v podání Jakuba Janečka a Afrodity, kteří předvedli např. podávání vodítka a zvedání předmětů ze země.

FOTO ZDE DALŠÍ FOTO ZDE


2021


Vystoupení na Drakiádě v Bordovicích - 30.10.2021

V sobotu 30. října se na fotbalovém hřišti v Bordovicích konala Drakiáda pro děti. Stejně jako v předchozích letech i letos jsme byli požádáni o krátkou ukázku výcviku psů. Společně jsme předvedli ukázku poslušnosti a každý pak se svým pejskem předvel nějaký vlastní cvik. Po poslušnosti následovala ukázka obran. Doufáme, že se divákům a hlavně dětem, naše vystoupení líbilo, a rádi dorazíme za rok znovu!

FOTO ZDE   

 


Vystoupení k zakončení prázdnin - 29.8.2021

Poslední srpnovou neděli jsme vystoupili u příležitosti zakončení prázdnin pro děti, které pořádala obec Veřovice ve spolupráci s místními hasiči. Bohužel hned při nástupu se strhl prudký liják, takže se téměř všichni přesunuli dovnitř a venku zůstalo pouze pár zvědavých nadšenců, kteří shlédli naši ukázku poslušnosti a obran a rovněž pár dětí a rodičů, nás sledovalo za okny kulturního domu.

FOTO ZDE


2020

Dopoledne se školkou Orlíček- 27.11.2020

V pátek dopoledne nás na kynologickém cvičišti navštívily děti z Veřovské školky ORLÍČEK. Pro děti jsme měli připraveny ukázky z výcviku pejsků. Děti si pak mohly vyzkoušet překonat některé překážky.

FOTO ZDE

 


2019


Vystoupení v Bordovicích na Drakiádě - 27.10.2019

V neděli 27.10. jsme vystoupili na fotbalovém hřišti v Bordovicích, v rámci doprovodného programu Drakiády pro děti. Předvedli jsme ukázku skupinové poslušnosti včetně některých složitějších cviků vyšších stupňů zkoušek. Na závěr pak předvedli howavarti Květy Valušové úkazku pachových prací.

Za ukázku našich dovedností jsme byli odměněni, jak potleskem publika, tak občerstvením z místní kantýny. Moc děkujeme!


2018


Výpomoc kynologům z Kozlovic u příležitosti Dnu obce Kozlovice

V sobotu 9.8. část naší členské základny vystupovala spolu s kynology z Kozlovic u příležitosti Dnu obce v Kozlovicích.

Videa našich členů jsou ke shlédnutí na youtube


Vystoupení na Dnu obce Veřovice - 21.7.2018

V sobotu 21. července jsme vystoupili za kulturním domem ve Veřovicích u příležitosti dnu obce Veřovice. Předvedli jsme krátkou ukázku poslušnosti, pachových prací a obrany.

V rámci dne obce Veřovice probíhala v KD také výstava. Za kynologický klub Veřovice byl zde umístěn panel s fotkami z historie i současnosti.

FOTO Z VYSTOUPENÍ


2017


14. 10. 2017 - Vystoupení na Drakiádě v Bordovicích

V sobotu 14.10. jsme vystoupili na fotbalovém hřišti v Bordovicích, v rámci doprovodného programu Drakiády pro děti. Předvedli jsme ukázku skupinové poslušnosti včetně některých složitějších cviků vyšších stupňů zkoušek. Na závěr proběhla ukázka obran a také ukázka záchranářského výcviku.

Naše vystoupení proběhlo ve velmi přátelské atmosféře přihlížejících dětí, rodičů i samotných organizátorů. Za ukázku našich dovedností jsme byli odměněni, jak vřelým potleskem publika, tak občerstvením z místní kantýny. Moc děkujeme!

FOTO ZDE

 


29. 7. 2017 - Vystoupení na Dnu Obce Veřovice

V sobotu 29.7. jsme vystoupili u příležitosti Dnu obce Veřovice na fotbalovém hřišti ve Veřovicích. Předvedli jsme ukázku poslušnosti, agility i obran.

Průběh akce natáčelo TV studium sněženka. Záznam z našeho vystoupení můžete shlédnout na stránkách obce Veřovice v sekci Internetového vysílání.


2016


6. 8. 2016 - Vystoupení na Dnu Obce Veřovice

V sobotu 6. srpna se konal na fotbalovém hřišti ve Veřovicích Den obce Veřovice. Nás klub měl příležitost předvést něco málo ze svých dovedností. Byla to ukázka poslušnosti a ukázka obran. Divákům se naše vystoupení líbilo a poskytli jsme i menší rozhovor pro regionální TV studium Sněženku.

 


16. 7. 2016 - Vystoupení na sportovním dni, Veřovice

V sobotu 16. července se v areálu fotbalového hřiště ve Veřovicích konal sportovní den s hosty z Lampertswalde u příležitosti slavnostního otevření nových šaten na fotbalovém hřišti. Náš klub dostal možnost vystoupit na této akci. Předvedli jsme ukázku obran na klasický rukláv včetně kousání na ringo.


2015


19. 6. 2015 - Vystoupení v Novém Jičíně

V pátek 19.6. vyrazilo několik našich členů do Nového Jičína, kde vystoupili pro mateřské školky. Předvedli zde krátkou ukázku poslušnosti, obran a také ukázku pachových prací - vyhledávání předmětu.


2014


29. 6. 2014 - Vystoupení ve Veřovicích- Posvícení

V neděli 29. 6. 2014 jsme předvedli ukázky poslušnosti, agility a obran za Kulturním domem ve Veřovicích.


21. 6. 2014 - Vystoupení v Hodslavicích

 

V sobotu 21. 6. 2014 jsme předvedli ukázky poslušnosti, obedience, agility, obran a frisbee u příležitosti výročí založení fotbalu v Hodslavicích.


1. 2. 2014 - Vystoupení pro Charitu Kopřivnice

V sobotu 1. 2. 2014  Květoslava Valušová-Gillarová a Kamila Raiskubová se svými psy předvedly pro děti ukázky poslušnosti a obedience. Vystupení proběhlo v Katolickém domě pod záštitou charity Kopřivnice.


2013


31. 10. 2013 - Vystoupení pro Základní školu ve Veřovicích

Ve čtvrtek 31. října uspořádali členové KK Veřovice na cvičáku vystoupení pro žáky Základní školy ve Veřovicích. Proběhly ukázky poslušnosti, obran, agility i dogfrisbee.


3.8.2013 - Vystoupení v Hodslavicích a Veřovicích

V sobotu 3. srpna jsme hned dvakrát předvedli ukázku našich dovedností. Odpoledne to bylo v Hodslavicích u příležitosti oslav 130. výročí založení dobrovolného sboru hasičů v Hodslavicích. Předvedli jsme zde krátkou poslušnost, triky z tance se psem a následně obrany, které jako většinou sklidily velký úspěch.

V pět hodin jsme následně vystoupili v naší obci, kde probíhal V. ročník jezdeckého dne Grand Prix Veřovice a Den obce Veřovice. I zde jsme předvedli poslušnost, následovaly agility, obrany a také ukázka triků z tance se psem.

FOTO FOTO
  

13.7.2013 - Vystoupení na Dnu obce Mořkov

V sobotu 13. července vystoupili naši členové v Mořkově u příležitzosti Dnu obce a předvedli ukázku agility, prvky tance se psem a obrany.


15.6.2013 - Vystoupení v zahrádkářské kolonii

V sobotu 15. června jsme opět vystoupili v naší obci, tentokrát však pro spolek zahrádkářů v kolonii u příležitosti kácéní máje. Předvedli jsme jako tradičně ukázku poslušnosti pejsků ve skupině, ukázku agility, obranu a vyhledání ztraceného předmětu.

FOTO


8.6.2013 - Vystoupení u příležitosti Dnu dětí, Rybí

V sobotu 8.3. jsme vystoupili na Dětském dni v Rybí. V sestavě šesti členů jsme předvedli poslušnost, tanec se psem a agility. Zúčastnili se: Květoslava Valušová, Libuše Minářová, Alena Jančálková, Jana Drábová, Maruška Křížková a Erika Vyskočilová.

FOTO


3.6.2013 - Vystoupení pro základní školu Veřovice, Den zdraví

V rámci Dne zdraví, který proběhl v Základní škole v naší obci jsme předvedli krátkou ukázku poslušnosti a rovněž vyhledání ztraceného prstýnku. Společně s námi vystupovali nejprve kynologové z Kopřivnice se psy cvičenými pro vyhledávání osob v sutinách. Na závěr jsme dovolili dětem pomazlit se s pejsky.

Vystoupili: Květoslava Valušová-Gillarová,Pavel Škarpa, Marie Šimíčková, Lucie Šťastná

FOTO


6.3.2013 – Canisterapie Auxilium, Kateřinice

V rámci jarních prázdnin strávila Kamila Raiskubová se svými pejsky: Cedem a Annie z Annenských zahrad s dětmi jeden den. Předvedli poslušnost, triky, prováděli polohování, děti se se psy mazlily a součástí byla i společná procházka.


2012


20.10.2012 - Vystoupení v Bordovicích (Drakyáda)

V sobotu 20. října se konala v Bordovicích Drakyáda pro děti. Byli jsme osloveni starostou obce, abychom vystoupili a předvedli něco z našich dovedností. Sešlo se nás celkem deset a předvedli jsme tradičně něco z poslušnosti, agility i obran. Komentování poslušnosti se ujala Lucie Šťastná a agility a obran pak Květoslava Valúšová.

Zúčastnili se: Petr Šťastný, Lucie Šťastná, Anna Černochová, Pavel Škarpa, Jana Drábová, Erika Vyskočilová, Kristýna Lázňová, Lenka Sýkorová, Květoslava Valúšová a LIbuše Minářová.

FOTO


4.8.2012 - Vystoupení na dni obce ve Veřovicích

V sobotu 4. srpna se ve Veřovicích konal Den obce. Bohatý program jsme doplnili i my našim vystoupením. Nejprve jsme předvedli ukázku poslušnosti, posléze ukázku záchranářské práce - vyhledávání osob a na závěr obrany. Poslušnost nám předvedli tito psovodi: Květoslava Valúšová, Erika Vyskočilová, Jana Drábová a Kristýna Cábova. Na figuranta si zakousal Mefist Černá tečka a Zack z Hückelovy vily.

FOTO


14.7.2012 - Vystoupení na dni obce v Mořkově

V sobotu 14.7. vystoupili Pavel Škarpa, Alena Jančálková a Kristína Lázňová na dni obce v Mořkově. Předvedli poslušnost, něco z agility, obrany a dogdancing. I přes nepříznivé počasí se vše nakonec podařilo a vystoupení se moc líbilo.


5.7. 2012 - Vystoupení na fotbalovém hřišti ve Veřovicích

Ve čtvrtek 5.7. proběhlo již potřetí za letošní rok vystoupení naší organizace. Tentokrát na fotbalovém hřišti ve Veřovicích. Ukázku poslušnosti, obran a agility předvedli Erika Vyskočilová, Libuše Minářová, Kristýna Cábová, Kristýna Lázňová, Marie Křížková a Pavel Škarpa.


1.7. 2012 - Vystoupení ve Veřovicích na Farním dnu

 • předvedli jsme ukázku poslušnosti, agility a obran
 • zúčastnili se: Kristýna a Veronika Cábová, Alena Jančálková, Erika Vyskočilová, Kristýna Lázňová, Marie Křížková, Petr Šťastný, Lucie Šťastná, Anna Černochová a Pavel Škarpa
 • komentování: Lucie Šťastná

FOTO


9.6. 2012 - Vystoupení ve Veřovicích pro zahrádkáře

 • ukázka poslušnosti, které se účastnily:  Květoslava Valúšová, Petr Šťastný, Lucie Šťastná, Anna Černochová, Erika Vyskočilová a Pavel Škarpa 
 • ukázka obran: Petr Šťastný, Květoslava Valúšová
 • komentování a ukázka pachových prací: Květoslava Valúšová

FOTO


2011


23.7. 2011 - Vystoupení v Sedlnicích


 • ukázka agility, které se účastnily: Erika Vyskočilová, Libuše Minářová, Eliška Kociánová a Kristýna Cábová
 • ukázka obran: Petr Šťastný, Pavel Škarpa
 • komentování, ukázka agility a pachových prací: Květoslava Valúšová

FOTO


2.7. 2011 - Vystoupení "Den obce Veřovice"

 • ukázka poslušnosti, agility a obran (kousání do rukávu a ringo oblek)
 • komentování: Květoslava Valúšová   
 • zúčastnili se: Stanislav Doubravský, Pavel Škarpa, Květoslava Valúšová, Lucie Šťastná, Petr Šťastný, Soňa Heraltová, Kristýna Cábová, Eliška Kociánová, Libuše Minářová, Erika Vyskočilová, Hana Čípová, Anna Černochová, Jana Drábová

FOTO


21.5. 2011 - Vystoupení v Kopřivnici-festival Šostýnské Venuše

 • ukázka agility, které se zúčastnily: Alena jančálková, Libuše Minářová, Erika Vyskočilová a Květoslava Valúšová
 • komentování: Květoslava Valúšová

FOTO


21.5. 2011 - Vystoupení v Kozlovicích

 • ukázka agility a tance se psem, které se zúčastnily: Alena jančálková, Libuše Minářová, Erika Vyskočilová a Květoslava Valúšová
 • komentování: Květoslava Valúšová

FOTO

© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.